2016 NEW MENU 正面

2016 NEW MENU 正面
請直接點選上方圖片 下載清晰列印檔

2016 NEW MENU 背面

2016 NEW MENU 背面
請直接點選上方圖片 下載清晰列印檔

2015年6月14日 星期日

供餐時間恢復了喲喲喲~~~~~

涼涼的冷氣,免費的WIFI,研磨咖啡,新鮮蔬果沙拉~炎炎夏日,帶上一本好書 跟好心情  來坐坐吧~